Co je systém dynamické FM komunikace?


Dynamická FM komunikace je nejnovější platforma bezdrátové technologie. Výhradní novinka společnosti Phonak zvyšuje porozumění řeči v hlučném prostředí více než jakákoliv jiná technologie v tomto oboru. Podrobnější informace naleznete ZDE.

 

 

Jak systém dynamické FM komunikace pracuje?


Dynamická FM komunikace obsahuje mnoho působivých funkcí. V jeho srdci je Dynamic Speech Extractor (dynamický extraktor řeči), který využívá mikrofon vysílače pro nepřetržité vyhodnocování hluku v odmlkách během řeči. Jakmile okolní hluk dosáhne určité úrovně, dynamický FM vysílač vyšle digitální bezdrátový příkaz ke zvýšení míry zesílení dynamického FM přijímače. Čím je přijímaný hluk vyšší, tím větší míra zesílení je zajišťována. To vede k neuvěřitelně čistému zvuku, a to dokonce i v těch nejhlučnějších prostředích. Vvysokofrekvenční signál si stále udržuje vysokou kvalitu, zůstává slyšitelný a velmi čistý.

 

 

Proč je systém dynamické FM komunikace pro děti tak důležitý?


Děti jsou závislé na odlišných poměrech signálu vůči hluku než dospělí. Čistý signál jim dává lepší příležitost k rozvoji řeči a k porozumění tomu, co se říká ve třídě – což zase vede k lepší studijní výkonnosti. Existuje spousta vědeckých i klinických důkazů, které tyto přínosy potvrzují.
 

„Děti jsou často vystaveny obtížným poslechovým situacím. Prakticky kdekoliv: v autě, v kočárku, kdy mají tvář odvrácenou od svého rodiče, apod., hlučné situace vznikají po celý den. Systém dynamické FM komunikace doporučujeme pro děti jakéhokoli věku, protože víme, že bude podporovat poslech v náročných poslechových prostředích lépe než tradiční systém FM.“
Prof. Jace A. Wolfe, ředitel audiologie, nadace Hearts for Hearing, Oklahoma, USA
Sledujte ukázku

 

 

Jak se systém dynamické FM komunikace liší od jiných systémů FM?


Žádný jiný výrobce systémů FM nenabízí nic, co by se blížilo systému dynamické FM komunikace společnosti Phonak. Všechny další systémy FM komunikace na trhu jsou založeny na tradiční statické technologii FM.

 

 

Může se systém dynamické FM komunikace používat pro kojence?


Systém dynamické FM komunikace se velmi často používá pro kojence a děti se ztrátou sluchu. Dětští ušní lékaři po celém světě rutinně předepisují systém FM pro kojence, jakmile začnou lézt nebo podnikat první kroky a komunikační vzdálenost mezi nimi a rodiči se zvyšuje. Rodiny používají dynamickou FM komunikaci tehdy, když jedou autem (s dítětem na zadním sedadle), během jídla, v nákupních centrech, při sledování televize a, samozřejmě, v denních pečovatelských centrech a školách. Jestliže chcete získat další informace o podpoře, klikněte zde.

 

 

Dokáže být systém dynamické FM komunikace užitečný pro všechny stupně postižení sluchu?


Ano. Účelem jakéhokoliv sluchadla je kompenzace postižení sluchu. Systém dynamické FM komunikace dodává do příslušného sluchadla velmi čistý signál – bez ohledu na velikost zesílení. iSense, dynamický přijímač, je vhodný rovněž pro děti s normálním nebo téměř normálním sluchem, které však mají potíže s porozuměním řeči v hlučném prostředí; například děti s poruchou poslechového zpracování (APD), jednostrannou ztrátou sluchu a hyperaktivitou s nedostatkem pozornosti.

 

 

Jaké výsledky mohu od systému dynamické FM komunikace očekávat?


Studie prováděné u uživatelů sluchadel a kochleárních implantátů ukázaly, že systém dynamické FM komunikace ve srovnání s tradičními FM systémy podstatně zvyšuje porozumění řeči v hlučném prostředí.
 

„My v nadaci Hearts for Hearing jsme velicí zastánci používání systémů FM. Na základě našich klinických a každodenních zkušeností jsme prokázali významné zvýšení porozumění řeči v hlučném prostředí pomocí systému dynamické FM komunikace. Proto jsme z vybavení systémem dynamické FM komunikace všech pacientů se sluchadly a kochleárními implantáty bez ohledu na věk udělali rutinní postup.“
Prof. Jace A. Wolfe, ředitel audiologie, nadace Hearts for Hearing, Oklahoma, USA
Sledujte ukázku

 

 

Mohu si systém dynamické FM komunikace přezkoušet?


Ano. Jakýkoliv systém dynamické FM komunikace můžete přezkoušet v testovací skříni podle Phonak Dynamic FM Offset Protocol iPOP (Protokolu dynamického posunutí vysokofrekvečních kmitočtů). Při provádění tohoto testu dbejte na to, aby byl dynamický FM vysílač nastaven v rámci FM SuccessWare na ověřovací režim.