Proč potřebujeme používat speciální režim nastavení pro dětská sluchadla?


Společnost Phonak v roce 2006 ukázala v tomto oboru cestu svým prvním speciálním dětským režimem nastavování sluchadel, když vzala v úvahu to, že potřeby dětí se mění s jejich věkem a stupněm ztráty sluchu. V závislosti na věku dítěte může nastavování vyžadovat odlišný postup práce a konfigurace sluchadla. Nejdůležitější rysy nastavovacího režimu Junior Mode jsou následující: ověřená standardní nastavení softwaru pro děti ve věku 0–4, 5–8 a 9–18 let; FM+M jako spouštěcí program; rozsáhlá část nápovědy i materiál ušitý na míru pro potřeby rodičů, pečovatelů, učitelů a samotných dětí.

 

 

Jaké jsou přínosy nastavovacího režimu Junior Mode pro vaše pediatrické pomůcky?


Vzhledem k jedinečným standardním nastavením pro každou věkovou skupinu, založených na vědeckých důkazech, nabízí nastavovací režim Junior Mode přesnější a účinnější pediatrické pomůcky. Tím vám ponechává více času na konzultace a testování a poskytuje zvýšenou kvalitu života dětem i jejich rodinám. Standardní nastavení můžete také upravit podle potřeby tak, aby odpovídala vašim individuálním preferencím.

 

 

Proč jsou standardní nastavení režimu Junior Mode tak spolehlivá?


Nastavovací režim Junior Mode je založen na vědeckých důkazech, na informacích od mezinárodního pediatrického společenství a pediatrického poradního orgánu firmy Phonak i ze zveřejněného odborného výzkumu. Příslušný nastavovací režim Junior Mode se volí automaticky na základě data narození dítěte. Jestliže se vývojový věk dítěte liší, lze režim Junior Mode snadno změnit tak, aby odpovídal potřebám dítěte. Náš software vám umožňuje přístup ke všem standardním nastavením a jejich úpravu podle potřeby tam, kde je to vhodné. Standardní vzorec nastavení můžete také změnit. Veškerá standardní nastavení režimu Junior Mode se mění s charakteristikami zvoleného sluchadla.

 

 

Mohu standardní nastavení režimu Junior změnit?


Všechna standardní nastavení lze upravit tak, aby odpovídala vašim potřebám. Dollaghan (2007) zdůrazňuje, že praxe založená na vědeckých důkazech by měla zahrnovat nejen externí zdroje, jako vyhodnocený výzkum, ale měla by být také založena na zkušenostech klinického lékaře a na odborných poznatcích spojených s preferencemi informovaného rodiče nebo člena rodiny. McCreery ve svém článku o ověřování sluchadel pro děti (2008) uvádí, že někdy existuje omezená dostupnost důkazů z výzkumu. To je způsobeno různorodostí dětí s postiženým sluchem, které používají sluchadla, a rychlým tempem technologického vývoje. Z tohoto důvodu lze všechna standardní nastavení režimu Junior Mode v rámci softwaru iPFG snadno přizpůsobovat podle potřeb.

 

 

Co jsou Junior News?


Účelem Junior News je usnadnit vaši práci a poskytnout podporu dětem, jejich rodinám, pečovatelům a učitelům. Junior News poskytují individualizované informace o ztrátě sluchu dítěte, o nastaveních a zvláštních charakteristikách sluchadel a další. Junior News dále podávají podrobné informace o široké řadě příslušných témat, jako jsou například tipy pro každodenní komunikaci a údržbu sluchadel.

 

 

Jak dokážete podporovat rodiče, učitele a děti pomocí Junior News?


Rodiče, pečovatelé a učitelé často vyjadřují potřebu tištěných materiálů, oceňují, když se mohou 
s určitými tématy seznámit doma nebo ve škole. Proto jsou rodičům, učitelům a dětem k dispozici samostatné zprávy týkající se řady velice významných témat. Tyto zprávy usnadňují dialog ve stále probíhajícím procesu multidisciplinární rehabilitace a při každodenní podpoře.

 

 

Jak se daří udržovat nastavovací režim Junior Mode aktuální?


Nastavovací režim Junior Mode byl poprvé k dispozici v roce 2006 se softwarovou verzí iPFG 2.0 a představuje měřítko v oboru dětských režimů nastavování sluchadel. S každou verzí iPFG byly doplněny nové prvky, které reagovaly na nový výzkum a zaznamenané potřeby klinických lékařů. Režim Junior Mode i nadále roste a s každou novou verzí jsou doplňovány nové funkcey. Již nyní pracujeme na budoucích vývojových novinkách, aby se náš software stal ještě přívětivějším pro uživatele a aby pro ně byl stále nepostradatelnější. Vaše vstupy, nápady a požadavky jsou vždy vítány: pediatrics@phonak.com

 

 

Jestliže chcete získat více informací a průvodce k nastavení desktopu, klikněte zde.