Jak SoundRecover pracuje?


SoundRecover stlačuje a posouvá vysokofrekvenční zvuky do rozsahu, který je pro dítě slyšitelný. Zvyšuje slyšitelnost u pronikavých zvuků a třených souhlásek, jako je například s/š/f. To pomáhá dětem všeobecně lépe rozumět řeči, zejména vysoko položeným ženským a dětským hlasům a zvukům z okolního prostředí.
 

„Po přechodu na sluchadla Naída s funkcí SoundRecover jsem zaznamenala nejvýznamnější pokrok ve vyjadřovacím projevu dětí. Koncovky slov, například -ing nebo -s, mohou snadno změnit význam slova a my máme velkou radost z pokroku, který tato technologie přináší.“
Tamara H. Elder, logoped, Hearts for Hearing, Oklahoma, USA
Sledujte ukázku

 

 

Proč je funkce SoundRecover pro děti tak důležitá?


Rozsáhlé studie ukázaly, že výsledkem používání funkce SoundRecover je značně zlepšené vysokofrekvenční rozlišování a vlastní jakost hlasu. Funkce SoundRecover může výrazně minimalizovat zaostávání v rozvoji řeči a slovní zásoby.


„Cílem většiny z našich raných programů pro rozvoj naslouchání a komunikace je dosáhnout zesílení u dětí nejpozději do věku šesti měsíců; to je náš cíl.“
Prof. Richard Seewald, University of Western Ontario (Univerzita západního Ontaria), Kanada
Sledujte ukázku

 

 


Jak se nelineární komprese frekvence liší od posunutí frekvence?


Základní rozdíl spočívá v tom, že posunuté zvuky pokrývají nižší frekvence. To má za následek artefakty a může to ovlivňovat jakost zvuku a srozumitelnost. Více

 

 

Je funkce SoundRecover potřebná, jestliže má sluchadlo rozšířenou šířku pásma?


Veškerá moderní digitální sluchadla zajišťují zesílení v širokém pásmu. Výzvou však zůstává zajištění dostatečné slyšitelnosti vysokofrekvenčních zvuků (od 4 000 Hz). Existuje jasný vědecký důkaz o tom, že děti dokonce i s mírnou ztrátou sluchu ještě nedosahují dostatečné slyšitelnosti. Funkce SoundRecover zajišťuje slyšitelnost vysoké frekvence, a doporučuje se proto pro všechny stupně ztráty sluchu.
 

„Pro malé děti, které většinu svého času stráví v přítomnosti mluvících osob ženského pohlaví: své matky, ošetřovatelek, učitelek a jiných dětí, je funkce SoundRecover životně důležitým doplňkem dnešních schopností vnímání rozšířeného vlnového rozsahu. S jeho pomocí se stanou vysokofrekvenční zvuky pro děti skutečně slyšitelnými.“
Prof. Jace A. Wolfe, ředitel audiologie, Hearts for Hearing, Oklahoma, USA
Sledujte ukázku
 

 

Je třeba funkci SoundRecover aktivovat při ošetřování kojenců?


Zeptali jsme se předních odborníků v oboru dětské audiologie (prof. Richard Seewald, prof. Susan Scollie, dr. Patricia Roush, Andrea Bohnert, prof. Jace Wolfe) na jejich odborný názor na používání funkce SoundRecover u kojenců. Všichni tito odborníci souhlasí s tím, že funkce SoundRecover může být prospěšná pro děti jakéhokoli stáří od prvního dne.
 

„Nemám žádné výhrady proti používání systému SoundRecover pro novorozence a děti mladší jednoho roku… Pomocí systému SoundRecover rozšiřujeme slyšitelné pásmo a poskytujeme více informací. Za problematické považuji omezování informací pro velmi malé děti, například pomocí algoritmu pro snižování hluku. Nevidím ale žádný problém, pokud poskytujeme dítěti více informací, a to skutečně dokážeme pomocí systému SoundRecover.“
Andrea Bohnert, MTA-F, Univerzita v Mohuči, Německo
Sledujte ukázku
 

 

Dokáže být funkce SoundRecover užitečná pro všechny stupně ztráty sluchu?


Existují přesvědčivé vědecké důkazy o tom, že funkce SoundRecover poskytuje významná zlepšení ve slyšitelnosti, srozumitelnosti řeči i v jakosti vlastního hlasu u dětí i dospělých se všemi stupni postižení sluchu.

 

 

Jsou výsledky okamžité?


Zkušenosti ukazují, že funkce SoundRecover se těší spontánnímu kladnému přijetí. V některých případech lze tato zlepšení změřit okamžitě – další vyžadují období přizpůsobování, které trvá 4 až 8 týdnů. Další zlepšení byla naměřena dokonce i po dlouhodobém používání.
 

„Děti opravdu mluví tak, jak slyší … Bylo krásné sledovat, jak se za takovou krátkou dobu artikulace vyčistila.“
Dr. Teresa H. Caraway, výkonná ředitelka, Hearts for Hearing, Oklahoma, USA
Sledujte ukázku

 

 

Mohu si funkci SoundRecover vyzkoušet?


Ano, můžete! Doporučujeme vám použít směrnice pro „Elektroakustické přezkoušení sluchadel
s nelineární kompresí frekvence“, sestavené Univerzitou západního Ontaria. Funkci SoundRecover můžete také přezkoušet pomocí systému Verifit firmy Audioscan. Konkrétní informace týkající se systému Verifit lze najít na stránce www.phonak.com/pediatric_fitting

 

 

Ovlivňuje komprese frekvence kontroly poslechu?


Při provádění kontrol poslechu může být kvalita zvuku vnímána odlišně ve srovnání s kvalitou zvuku dříve kontrolovaných sluchadel. To je způsobeno kompresí frekvence.

 

 

Existují nějaká rizika při používání funkce SoundRecover dětmi?


Funkce SoundRecover byla důkladě testována a nepředstavuje žádné riziko pro sluch dítěte. Naopak, funkce SoundRecover poskytuje řadu významných výhod pro rozvoj dítěte.