AKTUALITY

 

20. 07. 2016

 

Konference k problematice dětí s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání

 

Srdečně vás zveme na konferenci k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností. Konference je určena pro pedagogy, speciální pedagogy, logopedy, rodiče a další odborníky z hlavního města Prahy.
 

Akce se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce.

   

   

17. 10. 2015

 

Prozkoumejte nové webové stránky Institutu pro rehabilitaci sluchu a řeči v Brně!

 

Cílem Institutu pro rehabilitaci sluchu a řeči je poskytování kvalitní a profesionální péče při budování a rozvoji komunikačních schopností dětí se sluchovým postižením a dětí s narušenou komunikační schopností /vadami řeči.

 

www.sluch-rec.cz

 

Institut zajišťuje:Institu pro rehabilitaci sluchu a řeči

  • odbornou péči v oblasti rozvoje komunikačních schopností dětem se sluchovým postižením a dětem s narušneou komunikační schopností a jejich rodinám,
  • poradenskou a konzultační činnost v oblasti budování funkční komunikace u dětí s postižením sluchu a dětí s narušenou komunikační schopností,
  • praktickou spolupráci s jinými subjekty zajišťujícími péči o děti se sluchovým postižením a děti s narušenou komunikační schopností (foniatrie, ORL, klinická logopedie, pediatrie, rehabilitace, střediska rané péče, speciální pedagogická centra, mateřské a základní školy),
  • pořádání svépomocných skupin, seminářů a přednášek pro rodiče dětí s postižením sluchu a narušenou komunikační schopností.

 

      

9. 1. 2015

 

Studie o autismu vrhá nové světlo na jednu z klíčových záhad tohoto stavu

 

 

                      

30. 6. 2014

 

Sluchová a řečová terapie pro děti v BrněPhonak sluchadla pro děti

 

Rádi byste pro své dítě zajistili pravidelnou logopedickou péči přes prázdniny a případně i po nich?

 

Dětem s postižením sluchu, které užívají sluchadla či kochleární implantát, nabízíme sluchovou a řečovou terapii s důrazem na rozvoj sluchového vnímání a komunikačních dovedností.

 

V případě vašeho zájmu si prosím sjednejte vstupní ukázkovou konzultaci, která je zdarma. Další pravidelná setkání budou hrazena dle aktuálního ceníku.

 

Služba je dostupná pouze na naší pobočce v Brně.

 

Kontaktujte nás na tel.: 776 330 856 nebo e-mailem na recova.terapie@reja.cz

 

       

3. 6. 2014 

 

Výsledky monitorování dětí, která používají sluchadla

 

 
 

3. 4. 2014

 

Představujeme vám Lea, nového maskota dětského programu Phonak

Sluchadla Phonak pro děti

 

Leo je hravé lvíče, které chce být stejné jako jeho kamarádi: chce se dobře učit, vynikat ve sportu a užívat si legrace. V minulosti to však nebylo díky jeho ztrátě sluchu tak jednoduché.

 

S pomocí a podporou své rodiny a audiologa Leo získal sluchadla Phonak vybavená systémem Roger. A proto jej nyní jeho ztráta sluchu už nijak neomezuje :-)

 

Leo je hlavním hrdinou ve své vlastní knize, která obsahuje dva příběhy: "Leo dostal sluchadla" a "Leo dostal systém Roger". Protože se náš chlupatý kamarád snadno spřátelí se svým okolím, tyto příběhy vtáhnou děti do děje tak, aby jim pomohly zbavit se nejistoty ohledně své ztráty sluchu a byly ji schopny lépe vysvětlit svému okolí.

 

Se lvíčkem Leem se můžete setkat na každé pobočce společnosti REJA.