Sluchadla Phonak pro děti

Klíč k úspěšné budoucnosti Vašeho dítěte

Logopedie

Rádi byste pro své dítě zajistili pravidelnou logopedickou péči?

Dětem s postižením sluchu, které užívají sluchadla či kochleární implantát, nabízíme sluchovou a řečovou terapii s důrazem na rozvoj sluchového vnímání a komunikačních dovedností.

V případě vašeho zájmu si prosím sjednejte vstupní ukázkovou konzultaci, která je zdarma. Další pravidelná setkání budou hrazena dle aktuálního ceníku.

Služba je dostupná pouze na naší pobočce v Brně.

Kontaktujte nás na tel.: 776 330 856, 273 134 500

Institut pro rehabilitaci sluchu a řeči

Cílem Institutu pro rehabilitaci sluchu a řeči je poskytování kvalitní a profesionální péče při budování a rozvoji komunikačních schopností dětí se sluchovým postižením a dětí s narušenou komunikační schopností /vadami řeči.

Logopedie v BrněInstitut zajišťuje:

  • Odbornou péči v oblasti rozvoje komunikačních schopností
  • Poradenskou a konzultační činnosti v oblasti budování funkční komunikace
  • Praktickou spolupráci s jinými odbornými subjekty (foniatrie, ORL, klinická logopedie, pediatrie, rehabilitace, střediska rané péče, speciální pedagogická centra, mateřské a základní školy)
  • Pořádání svépomocných skupin, seminářů a přednášek pro rodiče

Kontaktujte nás na tel.: 776 330 856 (sluch), 776 335 934 (řeč)

Více informací na www.sluch-rec.cz!

Přihlášení